Technické parametry

Nastavení PHP

memory_limit                                         128 MB
upload_max_filesize                               16 MB
post_max_size                                         16 MB
register_globals                                            Off  (lze zapnout přes .htaccess)
limit pro odesílání e-mailů z PHP   500 / den

PHP extensions

.htaccess

Jsou povoleny úpravy všech parametrů potřebných pro správný chod redakčních systémů, internetových obchodů a jiných aplikací (např. rewrite, register_globals atp.) mimo změn systémových nastavení (memory_limit atp.).

MySQL

K webhostingu máte k dispozici MySQL databázi. Limit dat uložených v databázi je 1 GB. Tento limit je plně dostačující i pro velké e-shopy či redakční systémy.

Aktuální verze MySQL databáze je 5.5 a výchozí kódování je nastavené na UTF-8. Kódování lze samozřejmě změnit.

CRON

Námi nabízená služba umožňuje klientovi až 24x za den (v klientem nastavených časech) automatické spuštění jím zvoleného scriptu. V každou hodinu je možno nadefinovat jiný script. Celkem je možno spustit až 24 různých scriptů. Například pro generování exportů či importů zboží, párování plateb z banky atp.

FTP

Pro nahrání internetových stránek a přístup k obsahu webu je k dispozici protokol FTP. Pro šifrovanou komunikaci pak rovněž protokol FTPS. Maximální velikost jednoho souboru nahrávaného přes FTP je 50 MB.

Pošta

Přístup k poště je možný přes protokoly POP3 a IMAP, šifrovaně přes protokoly POP3S a IMAPS a přes webové rozhraní (webmail).
K odesílání pošty je k dispozici server SMTP, pro šifrované spojení SMTPS nebo opět webové rozhraní (webmail).
Server odchozí pošty vyžaduje autorizaci a jméno a heslo jsou shodné se jménem a heslem do e-mailové schránky.
Velikost každé e-mailové schránky je 2 GB. Počet e-mailových schránek není omezen.

Verified by Visa | Verified by MasterCard